Peer review استارتاپ کانادا

Peer Review  همان کنترل کیفیت کار سازمان‌های سرمایه‌گذار توسط پلیس مخفی است. سازمان NACO مسولیت کنترل کار گروه‌های انجل را دارد و سازمان CVCA مسئولیت کنترل فعالیت‌های ونچرکپیتال‌ها را به عهده دارد. این سازمان‌ها پلیس‌های مخفی استارتاپ هستند. نقشPeer Review  در پروسه مهاجرت از طریق استارتاپ ویزا این است که این است که مطمئن شود، معامله انجام شده بین سرمایه گذار و ایده گذار قانونی بوده است.

موارد مورد بررسی توسط پلیس مخفی‌های استارتاپ به شرح زیر است:

 • مقدار بررسی انجام شده توسط سازمان های صادرکننده نامه ساپورت چقدر بوده است؟
 • تعهدات انجام شده بین متقاضی و سازمان صادرکننده نامه ساپورت چه بوده است؟
 • اطمینان از اینکه استارتاپ در کانادا ثبت شده است.
 • اطمینان از این که ساختار سهام رعایت شده است.
 • اطمینان از این که تمرکز استارتاپ روی ایده‌هایی با پتانسیل رشد سریع است.
 • اطمینان از این که استارتاپ در برنامه‌های انکوباتور شرکت کرده است (در خصوص نامه ساپورت انکوباتورها).
 • اطمینان از اینکه تیم مدیریت استارتاپ از مالکیت معنوی کسب و کار محافظت کرده است.

در طول فرآیند Peer review، یک هیئت بازبینی که توسط انجمن صنعت مربوطه تشکیل شده، ممکن است اطلاعات یا توضیحات بیشتری را از نهادهای تعیین شده درخواست کند، برای مثال:

شناسایی ایرادات

ارزیابی استاندارد های صنعت

بررسی صلاحیت لازم

در برخی موارد، هیئت بازبینی پرونده ممکن است اطلاعات مربوط به گواهی تعهد، قرارداد متقاضی و هر گونه اسناد مرتبط دیگر را ناکافی بداند.

هیئت ممکن است اطلاعات بیشتری را از نهادهای تعیین شده درخواست کند. در شرایطی که یک هیئت بازبینی نتواند اطلاعات درخواستی را به دست آورد، این امکان وجود دارد که نتواند ارزیابی خود را تکمیل کند.

پس از اجازه دادن به نهاد تعیین‌شده برای پاسخگویی در بازه زمانی معقول، اگر نهاد تعیین‌شده از ارائه اطلاعات اضافی درخواست شده توسط پنل داوری انجمن صنعت خودداری کند، انجمن صنعت به دفتر رسیدگی به پرونده اطلاع می‌دهد که Peer review را ناقص و بسته در نظر بگیرد.

اگر فرآیند داوری ناقص باشد، از آنجایی که هیچ الزامی برای بودن سازمان تعیین شده در این فرآیند وجود ندارد، افسران باید به رسیدگی به درخواست این برنامه ادامه داده و پرونده را بر اساس اطلاعات موجود ارزیابی کنند.

افسران مربوط به ویزای استارت‌آپ باید به شرح زیر عمل کنند:

 • در صورتی که پس از ارزیابی درخواست، افسر متقاعد شود که تصمیم نهایی مثبت است، او باید درخواست را نهایی کند.
 • اگر افسر مربوطه راضی نشود که متقاضی الزامات برنامه ویزای استارت آپ را برآورده می‌کند، باید مشکلات و دلایل عدم رضایت از برآورده شدن الزامات برنامه را مکتوب کند.
 • اگر افسری در مورد الزامات درخواست ویزای استارت آپ مشکلاتی دارد، باید مصاحبه‌ای ترتیب دهد یا نامه‌ای برای متقاضی ویزای استارت‌آپ ارسال کند و مسائل موجود را به آن‌ها اطلاع دهد.
 • اگر در هنگام تصمیم‌گیری افسر، Peer review ناقص به عنوان عاملی برای رد شدن در نظر گرفته شود، خلاصه‌ای از محتویات آن باید به متقاضی ارائه شود تا به تعهدات عادلانه عمل کند. افسر باید اطلاعات و اسناد جدید ارائه شده توسط متقاضی در نامه رعایت حق انصاف یا همان Procedure of Fairness  یا مصاحبه را در تصمیم گیری‌اش لحاظ کند. سپس درخواست باید بر اساس ارزیابی افسر از پرونده کامل نهایی شود.

پس از ارسال نامه رعایت حق انصاف، متقاضی ۳۰ روز فرصت دارد تا به افسر پاسخ دهد. اگر پاسخ متقاضی به این نامه حاوی اطلاعات جدیدی باشد یا اگر نهاد تعیین شده اطلاعات جدید و مرتبطی را ارائه کند، افسر باید پرونده کامل را ارزیابی کرده و در مورد رد شدن یا تایید درخواست تصمیم‌گیری کند.

پیمایش به بالا