گواهی سوپیشینه کانادا

کسانی که برای امنیت کانادا خطر محسوب شوند مجاز به امدن به کانادا نیستند. اگر سابقه کیفری داشته باشید، ممکن است مجاز ب ه ورود به کانادا نباشید .

برای ورود به کانادا متقاضی اصلی و همینطور فرزندان بالای 18 سال او باید گواهی سو پیشینه ارائه دهند .

شما باید از هر کشوری که پس از 18 سالگی به مدت 6 ماه یا بیشتر به طور متوالی در آن زندگی کرده‌اید، گواهی سوپیشینه تهیه کنید. جهت مواجه نشدن با تاخیر بهتر است که در اولین فرصت برای تهیه سوپیشینه اقدام کنید.

منبع:
www.canada.ca

پیمایش به بالا