گواهی سلامت کانادا

قبل از ورود به کانادا باید معاینه پزشکی انجام دهید. توجه کنید که اعضای خانواده شما هم باید این معاینه را انجام دهند، حتی اگر قرار نیست همراه شما به کانادا بیایند .

در دو صورت درخواست ویزای شما رد خواهد شد:

  1. اگر وضعیت سلامت شما خطری برای سالمت عمومی کانادا داشته باشد .
  2. وضعیت سلامت شما باعث تقاضای بیش از حد خدمات بهداشتی و اجتماعی در کانادا شود.

پس از اینکه درخواست ویزای استارتاپ را ارسال کردید، نامه‌ای برای شما ارسال خواهد شد و به شما گفته می‌شود چگونه می‌توانید در معاینات پزشکی شرکت کنید.

منبع:
www.canada.ca

پیمایش به بالا