مدرک زبان برای ویزای استارتاپ کانادا

نمره مدرک زبان انگلیسی برای استارتاپ ویزا کانادا

برای اثبات مهارت‌های زبانی خود، باید در آزمون زبانی شرکت کنید که توسط اداره مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا (IRCC) مورد تایید باشد. شما باید در یکی از دو آزمون زبان انگلیسی موسسات معتبر (CELPIP G-Test و IELTS) یا یکی از دو آزمون زبان فرانسه (TEF Canada و TCF Canada) شرکت کنید و نتیجه آن را در فرم درخواست خود قرار دهید. در صورت عدم کسب حداقل نمره زبان در یکی از آژانس‌های تایید شده، درخواست شما رد خواهد شد. در نهایت در هر آزمونی که شرکت می‌کنید، باید حداقل سطح معیار زبان کانادایی (CLB) را در هر چهار مهارت به زبان انگلیسی یا فرانسوی دارا باشید و حداقل نمره 5 را در آن کسب کنید.

 • آزمون آیلتس

یکی از آزمون های رایج برای دریافت ویزای استارتاپ کانادا آزمون آیلتس است.
شما در آزمون آیلتس با دو گزینه برای بخش‌های ریدینگ و رایتینگ مواجه خواهید شد: «آموزش عمومی» و «آکادمیک»، که شما باید گزینه “General Training” را انتخاب کنید.

در این آزمون نمره آیلتس برای مهاجرت به کانادا به شکل چهار مهارت ریدینگ، لیسنینگ، رایتینگ و اسپیکینگ (خواندن،گوش کردن، نوشتن، صحبت کردن) باید معادل با سطح ۵ استاندارد سی ال بی باشد. سی ال بی معیاری است که اداره مهاجرت کانادا برای سنجیدن توانایی اقدام‌کنندگان مهاجرت به کانادا از آن استفاده می‌کند. سی ال بی دوازده سطح دارد؛ که گرفتن نمره آیلتس برای استارتاپ کانادا برابر با سطح ۵ سی ال است. مدت اعتبار مدرک زبان آیلتس تا دو سال است و اگر از مدت آن گذشته باشد، قابل قبول نیست.

 • سطح بندی سی ال بی براساس آزمون آیلتس:
سطح اس‌ال‌بیشنیداریخواندننوشتاریگفتاری
۹ و بالاتر۸.۰ – ۹.۰۷.۰ – ۹.۰۷.۰ – ۹.۰۷.۰ – ۹.۰
۸۷.۵۶.۵۶.۵۶.۵
۷۶.۰۶.۰۶.۰۶.۰
۶۵.۵۵.۰۵.۵۵.۵
۵۵.۰۴.۰۵.۰۵.۰
۴۴.۵۳.۵۴.۰۴.۰

توجه: یک کپی از نتایج آزمون زبان خود را به عنوان سوابق خود نگه دارید؛ همچنین می توانید از نتایج این آزمون برای اثبات سطح زبان خود در صورت تأیید مهاجرت استفاده کنید و سپس برای شهروند شدن درخواست دهید.

توجه داشته باشید، متقاضیانی که قصد اقدام از طریق ویزای استارتاپ کانادا را دارند، باید مدرک زبان خود را از مراکز مورد تایید اداره مهاجرت، پناهندگی و شهروندی (IRCC) دریافت نمایند و به درخواست خود آن را ثبت نمایند.

نمره سلپیپ برای استارتاپ کانادا

  سلپیپ یکی از آزمون‌های زبانی است که می‌تواند جز آزمون‌های انتخابی شما جهت اخذ ویزای استارتاپ کانادا باشد. این آزمون میزان تسلط متقاضی را به زبان انگلیسی نشان می‌دهد. آزمون سلپیپ هم مانند آیلتس دارای دو بخش جنرال و آکادمیک است. متقاضیان ویزای استارتاپ کانادا باید در بخش جنرال این آزمون شرکت کنند و نمره قبولی آن را اخذ نمایند. نمره آزمون سلپیپ باید در چهار قسمت ریدینگ، رایتینگ، لسینینگ و اسپیکینگ معادل سطح ۵ سی ال بی باشد.

  • سطح بندی سی ال بی براساس آزمون سلیپ:

  نمره مدرک زبان فرانسه برای استارتاپ ویزا کانادا

  سطح بندیشنیداریخواندننوشتاریگفتاری
  ۱۰ و بالاتر+۱۰+۱۰+۱۰+۱۰
  ۹۹۹۹۹
  ۸۸۸۸۸
  ۷۷۷۷۷
  ۶۶۶۶۶
  ۵۵۵۵۵
  ۴۴۴۴

  با توجه به اینکه کانادا کشوری دو زبانه است، ارائه مدرک زبان فرانسه هم می‎تواند برای دریافت ویزای استارتاپ کانادا مفید باشد. جهت اثبات تسلط زبان فرانسوی می‌توانید در دو آزمون TEF و TCF شرکت نمایید. متقاضیان باید در این دو آزمون حداقل نمره مورد نظر را براساس سطح 5 NCLC de Competen linguisique canadiens Niveaux در بخش‌های شنیداری، خواندن، نوشتاری و گفتاری کسب کنند.

  • ارزشیابی آزمون TEF فرانسوی:
  سطح NCLCگفتاریشنیداریخواندننوشتاری
  سطح ۹ و بالاتر+۳۷۲+۲۹۸+۲۴۸+۳۷۲
  ۸۳۴۹ -۳۷۱۲۸۰ -۲۹۷
  ۷۳۰۹۲۴۸۲۰۶۳۰۹
  ۶۲۷۱۲۱۷۱۸۱۲۷۱
  ۵۲۲۵۱۸۰۱۵۰۲۲۵
  ۴۱۸۱۱۴۵۱۲۱۱۸۱
  • ارزشیابی آزمون TCF فرانسه:
  سطح NCLCگفتاریشنیداریخواندننوشتاری
  سطح ۱۰ و بالاتر۱۶ – ۲۰۵۴۹ – ۶۹۹۵۴۹ – ۶۹۹۱۶ – ۲۰
  ۹۱۴ -۱۵۵۲۳ – ۵۴۸۵۲۴ – ۵۴۸۱۴ – ۱۵
  ۸۱۲ – ۱۳۵۰۳ – ۵۲۲۴۹۹ – ۵۲۳۱۲ – ۱۳
  ۷۱۰ – ۱۱۴۵۸ – ۵۰۲۴۵۳ – ۴۹۸۱۰ – ۱۱
  ۶۷ – ۹۳۹۸ – ۴۵۷۴۰۶ – ۴۵۲۷ – ۹
  ۵۶۳۶۹ – ۳۹۷۳۷۵ – ۴۰۵۶
  ۴۴۳۳۱ – ۳۶۸۳۴۲ – ۳۷۴۴ – ۵

  https://www.lefrancaisdesaffaires.fr/en/tests-diplomas/test-for-evaluating-french-tef/tef-canada/

  پیمایش به بالا