لیست گروه سرمایه گذاران انجل کانادا

این مجموعه سرمایه‌گذاری‌های کوچک انجام می‌دهد و جهت توسعه کسب و کارهای نوپا سرمایه‌گذاری می‌کند و شما با حمایت آن‌ها حداقل 75000 هزار دلار برای ایده تجاری خود سرمایه به دست می‌آورید. انجل‌ها می‌توانند سرمایه‌گذاران شخصی و یا شرکت‌های متوسطی باشند که شرایط نسبتا راحت‌تری از ونچرها دارند. انجل‌ها معمولا در قبال دریافت درصدی از سهام شرکت مورد نظرشان که روی آن سرمایه‌گذاری می‌کنند، مبلغی را برای توسعه‌ی آن در نظر می گیرند تا پیشنهاد کنند.

پیمایش به بالا