حمایت سرمایه گذاران برای شروع استارتاپ در کانادا

انتخاب نوع سرمایه‌گذار به معیارها و فاکتورهای زیادی مانند نوع استارتاپ یا بیزینس پلن شما بستگی دارد. سرمایه‌گذاران ریسک‌پذیر معمولاً بر بیزینس‌هایی با پتانسیل رشد بالا اما ریسک زیاد، سرمایه‌گذاری می‌کنند.

آمارها نشان می‌دهد در چند سال اخیر انکوباتورها با اختلاف زیاد بیشترین حمایت از ایده‌های استارتاپی را داشته‌اند؛ همچنین بیشترین درصد موفقیت راه‌اندازی استارتاپ‌ها در جلب رضایت اداره مهاجرت را سرمایه‌گذاران انجل و کمترین میزان را سرمایه‌گذاران ریسک‌پذیر داشته‌اند.

نرخ موفقیت استارتاپ ها در نهایی کردن پرونده و جلب رضایت اداره مهاجرت کانادا به تفکیک نوع سرمایه‌گذار هم در زیر آمده است:

  • 80% از استارتاپ‌های حمایت شده توسط سرمایه‌گذاران انجل مورد تایید قرار گرفتند.
  • 78% از استارتاپ‌های حمایت شده توسط مراکز رشد یا همان انکوباتورها تایید شدند.
  • 43% از استارتاپ‌های حمایت شده توسط سرمایه‌گذاران ریسک پذیر مورد تایید قرار گفتند.

به طور کلی نامه حمایتی ویزای استارتاپ کانادا، نامه‌ای است که از طرف یک سرمایه‌گذار کانادایی برای حمایت از طرح استارتاپ شما صادر می‌شود. تعداد 69 شرکت سرمایه‌گذار برای صدور این نامه مورد تایید هستند. به این نکته توجه داشته باشید که شما می‌توانید از چند سرمایه گذار کانادایی نامه حمایت دریافت کنید. به این کار Syndication گفته می‌شود؛ البته به‌شرط اینکه، این سرمایه‌گذاران جزو سرمایه‌گذاران مورد تایید اداره مهاجرت کانادا باشند.

پیمایش به بالا